ACHTERGROND VAN ARTE NO PENDOR

Kort voor de millenniumwisseling zijn de kunstenaars Anir Witt en Tony Boiso naar Portugal vertrokken. Zij hebben eerst  ´rond gezworven’ voordat zij eind 2002 deze plek vonden.

EEN COÖPERATIEF IDEE

De 'coöperativa' is in Portugal verweven met het bestaan, het werk en de mensen.

De opbrengst van de wijnoogst, de vindima, en de olijfpluk gaan naar coöperaties waar het product op kwaliteit wordt beoordeeld. Bij toelating tot deze coöperaties vloeien veel voordelen richting de participanten.

Zo worden gezamenlijk de dure persen en het gereedschap bekostigd en verzorgt het coöperatief de verdere verwerking en afhandeling van de oogst. Hiermee ontvangen de participanten loon voor hun arbeid wanneer het coöperatief goed functioneert.  

Het initiatief Arte no Pendor - Kunst op de Helling - vindt zijn oorsprong in deze coöperatieve gedachte.

Quinta Arte no Pendor

foto: Anneke van Wittmarschen, Anir Witt en Tony Boiso  

Ervedal da Beira | Beira Alta | Quinta Arte no Pendor|  door Paul Hoebee | mei 2023

Een verwoestende vuurstorm heeft in de nacht van 15 op 16 oktober 2017 Quinta Arte no Pendor bijna volledig in de as gelegd.


Het is nog zeer de moeite waard om Quinta Arte no Pendor te behouden voor de toekomst om verblijf als Artist in Residence en vakantie opnieuw mogelijk te maken.


Vele voorzieningen en ook de infrastructuur zijn voot lange verloren gegaan.

Dit herstel gaat nog jaren duren en gaat traag door gebrek aan financiële middelen, mankracht en voorzieningen.


Tony Boiso, familie en vrienden en collega's hebben zich al geruime tijd, nu al bijna vijf jaar, wanneer dat kon ingezet om deze verloren gegane voorzieningen te helpen herstellen, opnieuw aan te leggen en/of te vernieuwen.


*****

Het dak is hersteld,  er is een tuintrekker beschikbaar en er groeit en bloeit weer heel veel.

De 'Trator de Jardim'  wordt ingezet voor transport van bouwmateriaal, grond en hout en natuurlijk voor de nodige dagelijkse boodschappen.


Een eenvoudig zonnesysteem is inmiddels gerealiseerd.


Nieuwe aanplant van fruit- en loofbomen is in voorbereiding.


Wanneer je in welke vorm dan ook een bijdrage kan en wil ondernemen,

neem contact met mij op!


tony.boiso@kunstopdehelling.nl

watermijn en poço (waterput) | vrijgemaakt | augustus 2021