Het eenvoudig watersysteem zal hersteld moeten worden en waar nodig moeten worden verbeterd. Een waterreservoir hoog boven het terrein is noodzakelijk voor de waterdruk van douche en keuken. Dat zal hersteld moeten worden om de waterdruk te kunnen regelen.


Het verder opschonen van de tuin en het aangrenzend terrein met de bosmaaier is noodzakelijk en zeer wenselijk. Een gigantische klus. Er is nu één bosmaaier beschikbaar. Dat is eigenlijk ontoereikend voor al het werk wat met twee personen gedaan zou moet worden.

Ieder halfjaar wordt het terrein gebosmaaierd en de bomen gesnoeid. Het opschonen van het terrein is vanwege het brandgevaar gedurende de hete periodes ongelooflijk belangrijk voor Arte no Pendor.


Een begin maken met het aanplanten van nieuwe bomen en struiken.


De atelier/woning schoonmaken met een hogedrukreiniger. Deze is beschikbaar en kan geleend worden van buren uit Ervedal. Al het roet moet worden verwijderd. Binnen en ook buiten. In het water voorziet het grote waterreservoir of de watertank hoog boven het terrein. Roet is wat vettig. Dat wordt heel veel werk.


De badkamer verder leegmaken en al het puin afvoeren. Vervolgens kan er gedacht worden aan mogelijk herstel van een deel van deze ruimte. Een eenvoudig toilet en douche aanleggen is dan mogelijk. Een buitendouche kan worden gerealiseerd.


Op het terrein nabij de woning is veel afval verzameld. Dat moet worden afgevoerd. Het afval moet In bakken worden gedaan en met een klein vrachtwagentje worden weggebracht.


Bovenlangs, vanuit het dorp, zal een toegangsweg gerealiseerd worden. Het is een oude weg dat toegang biedt tot het terrein en Arte no Pendor. Dat is nu niet vrijgemaakt en begaanbaar. Het is in de toekomst de enige en belangrijkste weg naar het terrein.


Er zal een begin gemaakt moeten worden met het herstellen van het golfplatendak van het atelier en de voormalige slaap/badkamer. Het is mogelijk om met eenvoudige en niet te dure middelen dit dak te herstellen.


Het zonnesysteem is volledig verbrand. Aanleggen van een klein vervangend zonnesysteem heeft prioriteit. Daar zal nog veel in geïnvesteerd moeten worden. Voorlopig is dat niet haalbaar vanwege de kosten hiervan. Maar met alles schoonmaken en opruimen kan een begin gemaakt worden.

Verlichting in het huis, het opladen van klein gereedschap en een oplaadnetwerk zijn natuurlijke belangrijke en onmisbare voorzieningen.

wat er te doen staat

Er is een begin gemaakt met de grote schoonmaak van het al meer dan 35 jaar verwaarloosd omringend terrein en er is een begin gemaakt met de vervanging van het meest noodzakelijke gereedschap.


De enorme materiële schade en de schade aan de natuur die de vuurstorm heeft veroorzaakt kan beetje bij beetje worden hersteld. Hierbij is heel veel  hulp nodig. Het doel is om artist in residence bij Arte no Pendor weer opnieuw mogelijk te maken.

Wat er op termijn gedaan kan worden gedaan en haalbaar is met het aanwezig gereedschap en beschikbaar materiaal is afhankelijk van hulp van vrienden. Improvisatie en flexibiliteit is een voorwaarde

Bij aankomst, op 1 augustus, was het volledige terrein overwoekerd met planten en struiken, rozen, braam en brem. De winter, het natte voorjaar en ook de vruchtbare verbrande grond heeft hieraan bijgedragen.


Het is een gigantisch werk om het terrein goed op te schonen.  De gebosmaaierde 'Mato' wordt bij elkaar geharkt en met een hooivork opgetast. Later kan dit worden verbrand, gecomposteerd of als 'vulsel' gebruikt worden voor onstane zinkgaten door de heftige regenbuien tijdens de winter en ook het achterstallig onderhoud van het terrein zal ingehaald moeten worden. Er is nu al veel werk verzet. Heel veel hout ligt al in het houthok. Waar er geen tijd meer was om het hout te verwerken is op het terrein dit hout opgetast in schagen en gestapeld. Wachtend om gebracht te worden naar het houthok om daar gekloofd en opgetast te worden.


Gereedschap is essentieel om het opschonen mogelijk te maken. Het overgrote deel van het tuin - en ander gereedschap is tijdens de vuurstorm verloren gegaan. Braamhaken, hakken en scheppen, bijlen en hamers en nog heel veel meer.


Een klein deel van het gereedschap is alweer opnieuw gekocht. Een nieuwe hak, een kruiwagen, een ladder, braamhaak, hooivork, spijkers, hamer, nijptang en een snoeimes. Ook natuurlijk de kranen en toebehoren die verloren zijn gegaan moeten voor een belangrijk deel worden vervangen.


Een motorzaag is in april van dit jaar gekocht tijdens het allereerste vakantie en werkbezoek van vrienden.

De motorzaag is niet alleen onmisbaar voor al deze opschoonwerkzaamheden maar ook onmisbaar voor constructie en herstel.


De generator en het elektrisch gereedschap, dat in het generatorhuisje staat, heeft de vuurstorm doorstaan. Waaronder twee belangrijke bosmaaiers. Maar veel toebehoren, zoals: beschermkap, draagtuigage, maaimessen en alle toebehoren zijn wél verloren gegaan. Een set tuigage is opnieuw aangeschaft om het opschonen mogelijk te maken.

Ook hier zal er nog hel veel werk verzet moeten worden om het terrein weer toegankelijk te maken.