Een vuurstorm is een storm die kan ontstaan wanneer er zich in een bepaald gebied één of meerdere vuurhaarden bevinden. Bij een vuurstorm raakt de zuurstof in zo'n gebied op, en worden er grote hoeveelheden lucht naar de brand gezogen door de thermiek die boven de vuurhaard ontstaat. De zuurstof die aangezogen wordt zorgt ervoor dat een vuurstorm zichzelf in gang houdt en door de toegenomen zuurstof steeds hoger oplaait. Voorwerpen en zelfs mensen kunnen meegezogen worden. Een vuurstorm kan zich ook gaan verplaatsen, met een snelheid van ca. 60 km/uur met een hitte van 1.200 graden, naar gebieden met nieuwe brandstof.

Wanneer er echter onvoldoende brandstof is, zal de vuurstorm weer uitdoven. (Wikipedia en andere bronnen)

satelietbeeld Portugal, 8 oktober 2017

Widespread drought in Portugal has been the main culprit in the spate of dangerous wildfires that have plagued the country this past summer.  On Sunday, October 8, over 1,000 firefighters were battling five wildfires across the country with many, many more smaller fires also burning but not enough manpower to fight them all.  


Near Arganil, noted on the image, a fire devil was captured on camera by a Portuguese camera crew.  A fire devil is a very rare type of weather phenomenon that is formed when dust and flames are caught by the wind and create a spiral around a core of ash.  This phenomenon can last for an hour or more and generate wind speeds in excess of 100 mph.  Like a regular tornado, a fire tornado is extremely dangerous, but unlike a regular tornado, one built on fire will incinerate anything in its path.


This summer has been particularly bad for wildfires in Portugal, in fact, in August, the Civil Protection Agency recorded a single day record for the year of 268 separate fires.  The agency added in its reporting that 90 per cent of the fires were either intentionally or accidentally started by people.


Wildfires in Portugal this year have accounted for more than one-third of all wildfires that have broken out in the European Union.


The Suomi NPP satellite's Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) instrument captured a look at multiple fires and smoke burning in Portugal on October 08, 2017.  Actively burning areas, detected by VIIRS are outlined in red. The Suomi NPP satellite is a joint mission between NASA, NOAA and the U.S. Department of Defense.


NOAA/NASA image courtesy Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team. Caption: NASA/Goddard, Lynn Jenner


Last Updated: Oct. 10, 2017

Editor: Lynn Jenner

(placeholder)

De weg terug

een verslag van de reis naar Arte no Pendor van 23 januari t/m 3 februari 2018

met; Jenny de Groot, Christine Weber en Tony Boiso

Een video-impressie van de gebeurtenissen voor, tijdens en na de vuurstorm van 15 op 16 oktober 2017

(placeholder)

deze video kan als schokkend worden ervaren

Arte no Pendor, 16 oktober 2017 | FOTO: Jenny de Groot

(placeholder)

BENEFIETMAP 'VUUR"

Looking through the Glass of Fire

Een verwoestende vuurstorm heeft in de nacht van 15 op 16 oktober 2017 Quinta Arte no Pendor bijna volledig in de as gelegd.


Het is nog zéér de moeite waard om Quinta Arte no Pendor te behouden voor de toekomst om verblijf als Artist in Residence en vakantie opnieuw mogelijk te maken.


Vele voorzieningen en ook de infrastructuur zijn voor langere verloren gegaan.

Dit herstel gaat nog jaren duren en gaat traag door gebrek aan financiële middelen, mankracht en voorzieningen.


Tony Boiso, familie en vrienden en collega's hebben zich al geruime tijd, nu al bijna vijf jaar wanneer dat kon, zich ingezet om deze verloren gegane voorzieningen te helpen herstellen, opnieuw aan te leggen en/of te vernieuwen.


*****

Het dak is hersteld, een toilet beschikbaar en de kachelkan weer breanden. Er is een tuintrekker beschikbaar en er groeit en bloeit weer heel veel.

Deze 'Trator de Jardim' wordt ingezet voor transport van bouwmateriaal, grond en hout en natuurlijk voor de nodige dagelijkse boodschappen.


Een eenvoudig zonnesysteem is inmiddels gerealiseerd.

Een terrein van ca. 1 ha is aangekocht en inmiddels opgeschoond. Dat was heel Bblangrijk voor de watervoorziening.


Nieuwe aanplant van fruit- en loofbomen is in voorbereiding. Er isinmiddels  één nieuwe kastanjeboom geplant.


Wanneer je in welke vorm dan ook een bijdrage kan en wil ondernemen,

neem contact met mij op!


tony.boiso@kunstopdehelling.nl

VUURSTORM 2017